Piotrkowska po trzykroć Krzywda miejscem spotkań Piotrkowian