Angela popiera Francoisa w złodziejskim procederze