27. Pielgrzymka Energetyków, Elektryków i Elektroników