"GLORIA VICTIS!!! ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ RTM. WITOLDA PILECKIEGO"