Historia; nam współczesna... lata osiemdziesiąte XX w