Piotrkowianie z MOPR wpisują się w historię samorządu III RP w XXX jego rocznicę