Działacz Opozycji Antykomunistycznej – osoba represjonowana z powodów politycznych