Czy ktoś jeszcze pamięta o pierwszej rodzinie byłego p. Premiera?