Prezydent Donald Trump wysoko ocenia rolę Papieża Polaka