Czas zlikwidować "profesurę prezydencką" – i nie tylko