Stanisław Srokowski - Życie wśród pisarzy, agentów i intryg