"Wolność jest w nas" - recital pieśni Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Jauba Blokesza