Wycofać lekarza z Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności